Menu

Blog Standard

12

Lipiec

Światowe Dni Młodzieży 2016

Continue reading...
12

Lipiec

Trwa nabór wniosków w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 17 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu...

Continue reading...
30

Czerwiec

Wystartowała piąta edycja Budżetu Obywatelskiego Płocka

Projekty można składać od dziś do 15 sierpnia. Pula pieniędzy przewidziana na realizację pomysłów płocczan to 5 milionów złotych....

Continue reading...
23

Czerwiec

Zapraszamy do współtworzenia Rocznego Programu Współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust....

Continue reading...
13

Czerwiec

Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dział. pożytku publ. i o wol. działającymi na terenie m. Płocka na 2017 rok”

Prezydent Miasta Płocka w dniu 13 czerwca 2016 r. rozpoczął konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami...

Continue reading...
13

Czerwiec

UWAGA zmiana ustawy prawo o stowarzyszeniach

Szanowni państwo, w związku ze zmianami ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. zachęcamy członków organizacji...

Continue reading...
03

Czerwiec

Zapraszamy na Dni Płockich Inicjatyw Pozarządowych

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski zaprasza mieszkańców Miasta Płocka na VI Dni Płockich Inicjatyw Pozarządowych, które odbędą się w...

Continue reading...
02

Czerwiec

Zapraszamy do konsultacji Wojewódzkiego Programu Edukacji Kulturalnej

Szanowni Państwo, w załączeniu zaproszenie do udziału w konsultacjach Wojewódzkiego Programu Edukacji Kulturalnej, który Mazowiecki Instytut Kultury realizuje na...

Continue reading...
16

Maj

Nabór na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji

Urząd Miasta Płocka informuje, że prowadzony jest nabór na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, który pełnić będzie funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta...

Continue reading...
10

Maj

Nowy uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a „MAŁE GRANTY”

Szanowni Państwo, w dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

Continue reading...