Menu

Blog Standard

24

Wrzesień

Targi Zdrowego Życia Senior 2015

W sobotę 3 października Orlen Arena zamieni się w najbardziej przyjazne seniorom miejsce w Płocku. Tego dnia odbędzie się...

Continue reading...
14

Wrzesień

Zapraszamy na Zespoły tematyczne

Szanowni Państwo, w związku z kończącą się kadencją Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z § 5 ust. 1-5...

Continue reading...
02

Wrzesień

Zapraszamy na Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych 12 września 2015 roku

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski zaprasza mieszkańców Miasta Płocka na V Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych, który odbędzie się w...

Continue reading...
27

Sierpień

Rozpoczęcie II etapu konsultacji „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie m. Płocka na 2016 rok”

Szanowni Państwo, rozpoczął się II etap konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...

Continue reading...
22

Czerwiec

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – konkurs

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w 20 otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z...

Continue reading...
19

Czerwiec

Zaproszenie na spotkanie dotyczące aktualizacji Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata...

Continue reading...