Menu

Blog Single Post

30

Październik

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka dotyczące ogłaszania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1185/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowych lub współfinansowanych z dotacji.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem.

Treść Zarządzenia w załączeniu:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.