Menu

Blog Single Post

02

Listopad

Uchwalono Program Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2016 rok

Szanowni Państwo

na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Płocka w dniu 27 października br. została przyjęta Uchwała Nr 224/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2016 rok.

Uchwała oraz treść Programu Współpracy na 2016 rok znajduje się w załączeniu:

Program Współpracy na 2016 rok