Menu

Blog Single Post

02

Grudzień

Przypominamy i zapraszamy na jutrzejsze szkolenie z pisania ofert składanych w otwartych konkursach ofert

Szanowni Państwo,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w  szkoleniu dla organizacji pozarządowych, które będzie poświęcone następującym zagadnieniom:

– przygotowaniu projektu, prawidłowego i kompletnego wypełnianiu oferty składanej w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka na 2016 rok i lata następne, w odniesieniu do nowego Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 1186/2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowych lub współfinansowanych z dotacji.
– omówieniu wyników kontroli organizacji pozarządowych z realizacji zadań publicznych

Prowadzący szkolenie: Andrzej Rybus – Tołłoczko

Szkolenie odbędą się w terminie:
– 3 grudnia 2015 r. o godzinie 13:00 i o godzinie 16:00

Miejsce: Centrum ds.Organizacji Pozarządowych ul.Misjonarska 22 sala nr 5

Serdecznie zapraszamy