Menu

Blog Single Post

15

Grudzień

Zapraszamy do korzystania z informacji o poradnictwie prawnym i obywatelskim

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do korzystania z informacji o poradnictwie prawnym i obywatelskim, a także edukacji prawnej, które znajdują się na stronie internetowej: http://www.obywateliprawo.pl/.

W 2015 roku przyjęte zostały dwie istotne zmiany ustawowe, dotyczące zadań samorządów wykonywanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się poradnictwem prawnym i obywatelskim:

– ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), nakładająca na powiaty obowiązek zorganizowania usługi porady prawnej dla określonych grup obywateli oraz

– ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach(Dz.U. 2015 poz. 1339), dodająca poradnictwo obywatelskie do sfery zadań pożytku publicznego, a tym samym otwarcie możliwości zlecania takiego poradnictwa przez samorządy organizacjom.

http://www.obywateliprawo.pl/ to między innymi:

– informacje i  komentarze do w/w zmian prawnych – w zakładce „Aktualności”,

– informacje o poradnictwie i organizacjach je prowadzących, ekspertyzy – zakładka „Poradnictwo prawne i obywatelskie”

– filmy o poradnictwie, także promocyjne – zakładka „Wokół poradnictwa – video”,

– materiały edukacyjne, ekspertyzy, linki – zakładka „Edukacja prawna”.

Serdecznie zapraszamy,

Redakcja obywateliprawo.pl