Menu

Blog Single Post

12

Styczeń

Konkurs o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego

Trwa konkurs o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego, przeznaczony dla osób realizujących projekty ułatwiające porozumienie między obywatelami krajów europejskich. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2016 roku.

Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 16 do 30 lat, będących obywatelami lub mieszkańcami jednego z państw członkowskich UE. Zgłaszać można się indywidualnie albo grupowo.

Nagroda jest przyznawana przez Parlament Europejski i Fundację Nagrody im. Karola Wielkiego za projekty realizowane przez młodych ludzi, które:

ü  promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,

ü  sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,

ü  proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie,

ü  przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Projekty mogą dotyczyć organizacji różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do młodzieży, wymian sprzyjających integracji czy innowacyjnych projektów internetowych o zasięgu europejskim.

Laureaci

Zwycięski projekt otrzyma 5000 euro. Dla drugiego miejsca została przewidziana nagroda 3000 euro, a dla trzeciego 2000 euro. W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają również zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub w Strasburgu).

Reprezentanci wybranych projektów krajowych zostaną zaproszeni do udziału w czterodniowej wycieczce do Akwizgranu (Aachen) w Niemczech, gdzie 3 maja 2016 roku odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy:

http://www.charlemagneyouthprize.eu/

Twitter:

@EUYouthPrize

#ECYP2016

Kalendarium:

25 stycznia 2016 – termin końcowy składania wniosków

11 marca 2016 – wybór 28 projektów przez jury krajowe

7 kwietnia 2016 – wybór trzech zwycięskich projektów przez jury europejskie

3 maja 2016 – wręczenie nagród w Akwizgranie

Kontakt:

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce:

(+48) 22 59 52 485

epwarszawa@europarl.europa.eu

Sekretariat Europejskiej Nagrody Młodzieżowej im. Karola Wielkiego: (kontakt w języku angielskim, francuskim lub niemieckim)

ecyp2016@europarl.europa.eu