Menu

Blog Single Post

02

Luty

Zaproszenie na spotkanie dotyczące projektu „Mieszkania dla młodych”

Uprzejmie informuję, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 4 lutego 2016 roku (czwartek), o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, Aula, I piętro, tematem spotkania będzie projekt „Mieszkania dla młodych”

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.
Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock zmienionej uchwałą nr 451/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku, uchwałą 529/XXXI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku oraz uchwałą 660/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku. (Mieszkania dla młodych.)
3.
Sprawy różne i organizacyjne.
4.Zakończenie posiedzenia.