Menu

Blog Single Post

10

Luty

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Szanowni Państwo,
informujemy że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania.

Informację znajdą Państwo:
http://plock.eu/…/aktualnosci…/details/article,7709,1,1.html