Menu

Blog Single Post

14

Luty

Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)  Gmina Miasto Płock  będzie realizowała od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie  z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prezydent Miasta Płocka ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie Porozumienia zawartego  z Okręgową Radą Adwokacką
1. Punkt 1  –  Centrum ds. Organizacji Pozarządowych ul. Misjonarskiej 22, lokal nr 2 czynny w poniedziałek, wtorek czwartek, piątek  w godzinach od 13.00 do 17.00 w środy od 15.00 – 19.00.

Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie Porozumienia zawartego  z Okręgową Izbą Radców Prawnych
2. Punkt 2   – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wolskiego 4, lokal nr 9
czynny w poniedziałek, wtorek, środa,  czwartek  w godzinach od 15.00 do 19.00  a w piątki od 11.00 – 15.00.

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie powierzenia zadania organizacjom pozarządowym
3. Punkt 3 – ul. 3-go Maja 16, lokal nr 414
czynny od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00
prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

4. Punkt 4 – Szkoła Podstawowa nr 5  , ul. Cicha 12 A, pokój obok dyżurki
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00
prowadzony przez Centrum Psychologiczno – Pastoralne „Metanoia”
i Fundację Ekonomii Społecznej „Przystań”

5. Punkt 5 – Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Czwartaków 6, lokal nr 5
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00
prowadzony przez Centrum Psychologiczno – Pastoralne „Metanoia”
i Fundację Ekonomii Społecznej „Przystań”.