Menu

Blog Single Post

31

Sierpień

Zapraszamy na uroczystości upamiętniające 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz inne wrześniowe wydarzenia

Program obchodów:

1 września – Dzień Weterana
godz. 11 – kościół św. Stanisława Kostki – złożenie kwiatów – tablica poległych i pomordowanych płocczan podczas II wojny światowej

godz.12 – Płyta Nieznanego Żołnierza – złożenie kwiatów z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej

W Miejscach Pamięci Narodowej II wojny światowej w godz. 11-12 kwiaty złożą przedstawiciele szkół – opiekunowie tych miejsc.

14 września – Dzień Żołnierza Górnika
godz. 10 – msza święta w intencji Żołnierzy Górników w katedrze. Po mszy złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Górników i na Płycie Nieznanego Żołnierza

17 września – Dzień Sybiraka
godz.11 – cmentarz komunalny, ul. Bielska – obchody przy Memoriale Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie

18 września
godz. 12 – pl. 13 Straconych – złożenie kwiatów przy pomniku 13 Straconych w 75 rocznicę stracenia płocczan przez hitlerowców. Po uroczystości przejście na cmentarz przy Al. Kobylińskiego (część północna).

godz.12 – cmentarz przy Al. Kobylińskiego, część południowa – złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej Sybiraków

-->