Menu

Blog Single Post

16

Listopad

Szkolenie z pisania ofert dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w  szkoleniu dla organizacji pozarządowych, które będzie poświęcone następującym zagadnieniom:

1) przygotowaniu projektu, prawidłowego i kompletnego wypełniania oferty składanej w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka na 2018 rok, w odniesieniu do:

– rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570)
– rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. Poz. 1300).
Prowadzący szkolenie: Andrzej Rybus – Tołłoczko

Szkolenia (oba z tej samej tematyki) odbędą się w terminie:

– 29 listopada 2017 roku

pierwsze o godzinie 13:00

drugie o godzinie 16:00

Miejsce: Centrum ds.Organizacji Pozarządowych ul. Misjonarska 22 sala nr 5

Serdecznie zapraszamy

-->