Menu

Blog Single Post

05

Marzec

Ogłoszono XI edycję konkursu „Godni Naśladowania”

Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 4042/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku ogłosił XI edycję konkursu „Godni Naśladowania”, który skierowany jest do środowiska płockich organizacji pozarządowych.
Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszej Organizacji Pozarządowej 2017 roku w trzech kategoriach:

– Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu, turystyki i rekreacji;
– Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, nauki i edukacji;
– Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Konkurs przeznaczony jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Płocka.
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji rządowej i samorządowej, jak również sami zainteresowani.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2018 roku w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, przy ul. Misjonarskiej 22, pokój numer 12 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie Konkurs „Godni Naśladowania”.
Zachęcamy wszystkich Państwa do zgłoszenia w konkursie.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączeniu.

regulamin + zgłoszenie

-->