Menu

Blog Single Post

11

Wrzesień

Prezentacja Generatora Ofert dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,
w Urzędzie Miasta Płocka we wrześniu 2018 r. zostanie wdrożona internetowa platforma (Generator wniosków) do obsługi procedur zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy-Miasta Płock.

W związku z powyższym Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych zaprasza Państwa na prezentację Generatora wniosków. Już w konkursach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka na 2019 rok, będziecie Państwo składać oferty wypełnione w Generatorze wniosków. Także sprawozdania z realizacji zadań będą wypełniane w Generatorze wniosków. Jest to narzędzie, które w znacznym stopniu usprawni składanie ofert, wyeliminuje błędy formalne oraz rachunkowe.

Prezentacja odbędzie się w dwóch terminach:

  • 19 września 2018 r. w godzinach 16:00 – 20:00
  • 20 września 2018 r. w godzinach 15:00 – 19:00

w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, Płock

Zapraszamy

-->