Menu

Blog Single Post

02

Styczeń

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do konkursu FIO 2019. W tej edycji planujemy dofinansować kwotą ok 57 mln zł ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Najważniejsze informacje:

termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o 16.15,

projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.,

maksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 000 zł (na projekty dwuletnie

maksymalnie 300 000 zł),

wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę,

FIO 2019 to również konkretne zmiany – po raz pierwszy będzie można ponosić wydatki za granicą, co może znacznie zwiększyć zakres Waszych działań.

Ponadto, w tegorocznej edycji wprowadzamy innowacyjny system oceny wniosków, dzięki któremu eksperci jeszcze efektywniej i wnikliwiej przejrzą oferty. Będą mogli przyznać ocenę „super” w sytuacji, gdy mają do czynienia z wyjątkowym pomysłem na projekt.

Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić na spotkanie informacyjne, na którym zostanie omówiony Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019 oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, który jest pierwszym w historii programem bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 roku o godzinie 15:30 w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo/

https://www.niw.gov.pl/fio-2019-start/

-->