Menu

Blog Single Post

08

Styczeń

Przypomnienie spotkanie informacyjne FIO 2019 9 stycznia 2019 roku (Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała)

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Będziemy uruchamiać konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.
Nie wymagamy wkładu własnego, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne będą uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu.
W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.

Ponadto zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do konkursu FIO 2019. W tej edycji planujemy dofinansować kwotą ok 57 mln zł ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Najważniejsze informacje:

termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o 16.15,

projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.,

maksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 000 zł (na projekty dwuletnie

maksymalnie 300 000 zł),

wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę,

FIO 2019 to również konkretne zmiany – po raz pierwszy będzie można ponosić wydatki za granicą, co może znacznie zwiększyć zakres Waszych działań.

W tegorocznej edycji wprowadzamy innowacyjny system oceny wniosków, dzięki któremu eksperci jeszcze efektywniej i wnikliwiej przejrzą oferty. Będą mogli przyznać ocenę „super” w sytuacji, gdy mają do czynienia z wyjątkowym pomysłem na projekt.

Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić na spotkanie informacyjne, na którym zostanie omówiony Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019 oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, który jest pierwszym w historii programem bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 roku o godzinie 15:30 w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo/

https://www.niw.gov.pl/fio-2019-start/

-->