Menu

Blog Single Post

01

Marzec

Konkurs Godni Naśladowania XII edycja

Prezydent Miasta Płocka zaprasza płockie organizacje pozarządowe do udziału w XII edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszej Organizacji Pozarządowej 2018 roku.

Konkurs przeznaczony jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Płocka. Nagrody w konkursie są przyznawane w trzech kategoriach:

  • Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu, turystyki i rekreacji;
  • Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, nauki i edukacji;
  • Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:
– organizacje pozarządowe,
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– organy administracji rządowej i ich jednostki organizacyjne,
– jednostki miejskie prowadzone przez Gminę Miasto Płock,
– Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego,
– Płocka Rada Seniorów,
– instytucje publiczne.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Wydziale Wspierania Inicjatyw Społecznych, przy ul. Misjonarskiej 22, pokój numer 12 osobiście lub listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs „Godni Naśladowania” do 31 marca 2019 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 341/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia XII edycji konkursu organizacj pozarządowych   w   Płocku   „Godni Naśladowania”.

-->