Menu

Blog Single Post

05

Sierpień

Senioriada 2019 – zgłoszenia

Płockich seniorów działający w amatorskich zespołach artystycznych zapraszamy do udziału w konkursie Senioriada. Będzie to okazja do zaprezentowania swojego dorobku szerokiej publiczności, a także do skonfrontowana swoich umiejętności z innymi zespołami.
Przewidziane są trzy kategorie konkursowe:
• zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, chóry,
• zespoły taneczne,
• kabarety.

 W konkursie mogą wziąć udział zespoły, chóry i kabarety prowadzone przez:
• organizacje pozarządowe działające na terenie Płocka,
• kluby seniora działające przy spółdzielniach mieszkaniowych z terenu Płocka,
• instytucje publiczne działające w Płocku.Senioriada będzie jednym z punktów programu Płockich Targów Rodziny – Senior 2019.  Obędzie się 5 października 2019 roku w godzinach 13 –15 w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w Płocku, przy ul. Jakubowskiego 10.Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 26 sierpnia 2019 r.

Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Płocka i Płocka Rada Seniorów.

Regulamin Senioriady 2019

-->