Menu

Blog Single Post

30

Wrzesień

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

informujemy iż, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Realizację tego zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zlecono Fundacji Civis Polonus.

Kto może ubiegać się o mandat radnego?
każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego, mieszkający na Mazowszu

Kiedy prowadzona będzie rekrutacja radnych?
od 1 do 25 października 2019 r.

Co trzeba zrobić, by ubiegać się o mandat?
zebrać podpisy 10 osób popierających kandydaturę, wypełnić formularz zgłoszeniowy,wysłać wszystkie te dokumenty na adres Fundacji
Civis Polonus, która w imieniu samorządu województwa mazowieckiego powołuje Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego i będzie organizować jego prace

Czy z udziałem w pracach sejmiku związane będą jakieś koszty?
nie – dojazd na sesje, posiłek w dniu sesji i opieka dla radnych niepełnoletnich zostanie sfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego

Jaka będzie kadencja sejmiku?
Sejmik zostanie powołany na dwuletnią kadencję
(do 31 grudnia 2021 roku)

Jak często sejmik będzie obradował?
zaplanowaliśmy 5 sesji Sejmiku (pierwszą w grudniu 2019 roku i po dwie sesje w latach 2020 – 2021)

Poniżej przesyłamy dokumentację oraz formularz zgłoszeniowy:

PLAKAT INFORMACYJNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE

ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWYM RADNYM!

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

-->