Menu

Blog Single Post

08

Listopad

Szkolenie dla organizacji pozarządowych – 15 listopada 2019 roku

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie dot. przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, druków ofert, umów i sprawozdań, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w auli Urzędu Miasta Płocka (pl. Stary Rynek 1).

W programie spotkania m.in.:

  • omówienie elementów druku oferty (jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,  zasady konstrukcji budżetu zadania);
  • umowa realizacji zadania publicznego (zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy;
  • sprawozdanie z realizacji zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów);
  • omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów;
  • zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert;

Z poważaniem
Daniel Urbański

Kierownik
Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
Urząd Miasta Płocka

zaproszenie na szkolenie 15.11.2019 (piątek)

-->