Menu

Blog Single Post

22

Listopad

Nabór na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji

Urząd Miasta Płocka informuje, że prowadzony jest nabór uzupełniający na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, który od 2016 roku pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących rewitalizacji.
Nabór uzupełniający skierowany jest m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych funkcjonujących w Płocku.
Na formularze zgłoszeniowe czekamy do dnia 19 grudnia br.
Osoby, które wyrażą swój akces do pracy w Komitecie zapraszamy na test z wiedzy na temat rewitalizacji, który odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godz. 17.30 w Sali Sejmowej w Urzędzie Miasta Płocka.
Szczegóły dotyczące prowadzonego naboru dostępne są na stronie

http://rozwojmiasta.plock.eu/?p=8931

-->