Menu

Blog Single Post

02

Marzec

Konkurs Godni Naśladowania XIII edycja

Prezydent Miasta Płocka zaprasza płockie organizacje pozarządowe do udziału w XIII edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszej Organizacji Pozarządowej 2019 roku.

Konkurs przeznaczony jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Płocka. Nagrody w konkursie są przyznawane w trzech kategoriach:

  • Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu, turystyki i rekreacji;
  • Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, nauki i edukacji;
  • Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:
– organizacje pozarządowe,
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– organy administracji rządowej i ich jednostki organizacyjne,
– jednostki miejskie prowadzone przez Gminę Miasto Płock,
– Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego,
– Płocka Rada Seniorów,
– instytucje publiczne.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Wydziale Wspierania Inicjatyw Społecznych, przy ul. Misjonarskiej 22, pokój numer 12 osobiście lub listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs „Godni Naśladowania” do 31 marca 2020 roku.

Zarządzenie Nr 1330/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego2020 r. w sprawie ogłoszenia XIII edycji konkursu organizacji pozarządowych w Płocku o tytuł „Godni Naśladowania”

Regulamin konkursu

Zgłoszenie

-->