Menu

Blog Single Post

06

Marzec

Budżet Obywatelski Mazowsza

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów i projektów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza oferty można składać do dnia 31 marca 2020 roku.

Ścieżki rowerowe, sprzęt medyczny, akcje profilaktyczne dla mieszkańców czy warsztaty z rękodzieła to tylko kilka z wielu pomysłów, jakie mają szansę na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór projektów potrwa do końca marca. W puli jest 25 mln złotych.

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pule podregionalne i 20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zgłosić dowolną liczbę projektów. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich przedstawiciele ustawowi.

Nabór trwa od 2 do 31 marca. Następnie wszystkie wnioski będą oceniane. Potem powstanie wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych ocenionych negatywnie. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Ostatnim etapem będzie głosowanie, podczas którego Mazowszanie zdecydują, jakie inicjatywy będą w przyszłym roku realizowane w ramach BOM. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby małoletniej głos oddaje jej przedstawiciel ustawowy. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej. Mieszkańcy bez dostępu do komputera lub internetu będą mogli oddać głos, korzystając ze specjalnie w tym celu przygotowanych stanowisk w siedzibie urzędu i w delegaturach.  Ostateczną listę wybranych projektów poznamy pod koniec sierpnia.

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.bom.mazovia.pl

Zachęcamy również do obejrzenia spotu informacyjnego o Budżecie Obywatelskim Mazowsza: https://www.youtube.com/watch?v=o0CMNH1j5xs

Źródło: www.plock.eu i www.bom.mazovia.pl

 

-->