Menu

Blog Single Post

11

Marzec

XII edycja konkursu dla placówek przedszkolnych „Podaj rękę Światu – Działaj dla klimatu!”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej przeznaczonym dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego – XII edycja pn.: „Podaj rękę Światu – Działaj dla klimatu!”.

Tematyka XII edycji konkursu nawiązuje do problemów związanych ze zmianą klimatu, oraz globalnym ociepleniem co ma wpływ na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza.

Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie placówki przedszkolne z terenu województwa mazowieckiego.

Prace należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. (w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego – decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody u następujących osób:

Magdalena Szefer  (22) 59 79 057, magdalena.szefer@mazovia.pl;

Małgorzata Gawkowska  (22) 59 79 473, małgorzata.gawkowska@mazovia.pl.

Źródło: https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/ekokonkursy/art,43,xii-edycja-konkursu-dla-placowek-przedszkolnych-podaj-reke-swiatu-dzialaj-dla-klimatu.html

Karta zgłoszeniowa

Regulamin XII edycja konkursu ekologicznego

-->