Menu

Blog Single Post

24

Marzec

Informacja na temat możliwości aneksowania umów na realizację zadań publicznych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii, i związanymi z tym ograniczeniami w życiu społecznym, które w części już są wprowadzone na terenie kraju, Gmina Miasto Płock informuje, iż organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne na podstawie zawartych umów o dofinansowanie lub powierzenie ich realizacji albo są na etapie procedury konkursowej, a co do których wprowadzane w kraju ograniczenia mogą mieć wpływ na terminową ich realizację, mogą kierować wnioski o aneksy do umów w zakresie dotyczącym terminów ich realizacji.

Stosowny aneks będzie można zawrzeć w przypadku, gdy organizacja:

  • otrzymała decyzję o dofinansowaniu i podpisała umowę,

  • otrzymała decyzję o dofinansowaniu, ale jest przed podpisaniem umowy,

  • złożyła ofertę w jednym z aktualnie trwających konkursów.

O chęci aneksowania umowy prosimy informować mailowo wydziały odpowiadające za ogłoszenie danego konkursu. W treści wiadomości proszę uwzględnić nazwę organizacji, nazwę zadania oraz wskazanie proponowanej zmiany.

W razie pytań prosimy kontaktować się pod numer telefonu 24 366 88 11 lub 606 395 893

-->