Menu

Blog Single Post

22

Kwiecień

Halo Senior

Halo Senior” to inicjatywa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, która zakłada stworzenie sieci wsparcia telefonicznego dla płockich seniorów . Pomysł powstał w odpowiedzi na potrzeby seniorów z Klubu Aktywnego Seniora MOPS, z którymi pomimo obowiązujących obecnie restrykcji pozostajemy cały czas w kontakcie telefonicznym. . Rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników DIS dotyczące pomocy w formie zrobienia zakupów dla seniorów, pokazały, że samo udzielanie im wsparcia w tej formie jest niewystarczające, a ich potrzeby i problemy wymagają dodatkowych interwencji. Tak powstał pomysł projektu. Postanowiliśmy – nie czekać, aż osoby potrzebujące same zgłoszą się z prośbą o pomoc – tylko wyjść im naprzeciw.

Głównym założeniem powstałej inicjatywy jest zapobieganie zjawisku samotności wśród osób starszych oraz umożliwienie samotnym seniorom kontaktu z drugim człowiekiem poprzez rozmowę telefoniczną.

Adresatami naszych działań są płoccy seniorzy.

Rozmowy telefoniczne będą prowadzone przez pracowników Działu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku a także w razie potrzeb przez wolontariuszy MOPS.

Według założeń projektu pracownicy DIS będą dzwonić do osób potrzebujących rozmowy i wsparcia, które aktywnie korzystali dotąd z naszego wsparcia jak również może do nas zadzwonić każdy inny senior, który czuje się samotny i potrzebuje choć chwili rozmowy z drugim człowiekiem.

Rozmowy będą miały za zadanie wesprzeć na duchu, dać kontakt ze światem zewnętrznym oraz zminimalizować uczucie opuszczenia i osamotnienia a ich zakres będzie obejmował różne tematy – osobiste, zdrowotne, kulturowe itp.

Pomoc będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka

tj. 7.30 15.30 w czwartki i piątki 8.30-15.30.

Osoby zainteresowane taką formą wsparcia mogą kontaktować się z nami

pod numerem telefonu

024 364 02 23

-->