Menu

Blog Single Post

09

Lipiec

Nabór w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej” #wiktoria 1920

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920. Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 2 mln zł.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów: od 3 sierpnia 2020 r. do 20 października 2020 r.

Termin składania wniosków: do 15 lipca 2020 roku do godziny 15.59

Więcej informacji oraz niezbędne do wypełnienia dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920

 

Źródło: https://niepodlegla.gov.pl

 

-->