Menu

Blog Single Post

12

Sierpień

Konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Rusza kolejna edycja konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego organizatorem jest Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). W tym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Republika Federalna Niemiec, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2020 roku.

Tematem konkursu jest „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe”. Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

Projekty powinny koncentrować się na programach, środkach i strategiach pozwalających zapobiegać zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne, klanowe czy etniczne, poprzez na przykład resocjalizację dzieci i młodzieży, przy czym dzieci i młodzież nie stanowią jedynej grupy docelowej projektów, które mogą zostać zgłoszone do konkursu. Nagrodą główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUCPN planowanej w grudniu w Berlinie.

Projekty opisane w formularzu zgłoszeniowym w języku polskim należy składać do 7 września 2020 r. na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Porządku Publicznego
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
(ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej dpp.koordynacja@mswia.gov.pl lub ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Pobierz: Regulamin konkursu krajowych eliminacji EUCPA 2020

-->