Menu

Blog Single Post

27

Październik

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła konkurs

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła konkurs grantowy: X edycję dla organizacji pozarządowych i IV edycję dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. Więcej informacji na temat tego jak można aplikować o środki znajdziecie na stronie:

http://fundusz-grantowy.pl/ogloszenie-x-i-iv-edycji-konkursu-grantowego

-->