Menu

II Parada Seniorów

25

Czerwiec

  • II Parada Seniorów w Warszawie
  • II Parada Seniorów w Warszawie
  • II Parada Seniorów w Warszawie

II Parada Seniorów w Warszawie

W minioną sobotę z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku został zorganizowany wyjazd płockich seniorów do Warszawy na organizowaną już po raz drugi Paradę Seniorów. Celem tegorocznej Parady była walka ze stereotypami na temat osób starszych oraz zwrócenie uwagi na potrzeby seniorów. Parada wyruszyła z samego centrum Warszawy, czyli Placu Konstytucji przez Aleje Ujazdowskie, aż do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Po dojściu do Zamku zaczęła się wspólna biesiada pn. Piknik Pokoleń. Organizatorem imprezy była Fundacja Zaczyn z Warszawy, a o oprawę muzyczną zadbała 76-letnia Wiktoria Szmyt, znana jako DJ Wika – pomysłodawczyni Parady. W wyjeździe wzięli udział m.in. przedstawiciele Płockiej Rady Seniorów oraz członkowie senioralnych organizacji pozarządowych z Płocka.

Wyjazd na Paradę był możliwy dzięki Stowarzyszeniu Społecznemu „Razem dla Płocka”, wsparciu finansowemu Fundacji Zaczyn i przychylności Komunikacji Miejskiej w Płocku.