Menu

Blog Single Post

25

Czerwiec

Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 21 maja 2015 roku w Auli Urzędu Miasta Płocka odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Potencjał – Działanie – Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych”.

Jest to projekt którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2014 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy Gminy Miasto Płock i płockich organizacji pozarządowych.

Płocki Model Współpracy zawiera trzy płaszczyzny współpracy i omówienie oraz dyskusja w ramach tych obszarów współpracy była przedmiotem konferencji.
Współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych
Współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych
Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.