Menu

Wieloletni Program Rozwoju Współpracy

Na posiedzeniu Rady Miasta Płocka w dniu 26 kwietnia br. została przyjęta Uchwała Nr 322/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 – Uchwała do pobrania


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU WSPÓŁPRACY GMINY-MIASTO PŁOCK I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA LATA 2016 – 2020

W dniu 2 marca 2016 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. Był on prezentowany na posiedzeniu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na spotkaniach Komisji Dialogu Obywatelskiego,
organizacje pozarządowe nie wniosły uwagi wniosków do wyżej wymienionego Programu.


W dniu 10 lutego 2016 r. Prezydent Miasta Płocka rozpoczyna konsultacje społeczne „Wieloletniego Program Rozwoju Współpracy Gminy-Miasto Płock i Organizacji Pozarządowych na lata 2016 – 2020”

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu na stronie www.pozarządowe.plock.eu

Wszelkie uwagi do projektu Programu można zgłaszać w terminie od dnia 10 lutego do dnia 2 marca 2016 roku w formie pisemnej:
– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Centrum ds. Organizacji Pozarządowych ul. Misjonarska 22, 09-400 Płock
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: centrum.wspolpracy@plock.eu

Dokumenty do pobrania:

Wieloletni Program Rozwoju Współpracy – projekt

Formularz zmian do projektu Programu Rozwoju Współpracy na lata 2016-2020


Wieloletni Program Rozwoju Współpracy – Harmonogram prac na 2016 rok