Menu

Archiwum (konkursy ofert)

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok:


ZARZĄDZENIE NR 4330/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 4292/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 4257/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4251/2018 Prezydent a Miasta Płocka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwarte go konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 4251/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 4315/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018 – 2019

ZARZĄDZENIE Nr 4264/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018 – 2019

ZARZĄDZENIE NR 4184/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018 – 2019


ZARZĄDZENIE Nr 4248/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4218/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opinio wania ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie organizacj i czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR 4149/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 4159/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofe rt, na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4115/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018

ZARZĄDZENIE NR 4063 /2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r.ZARZĄDZENIE NR 4103/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 4081/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 4020/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku


Zarządzenie 4028/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2018 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2018 roku

Zarządzenie Nr 3958/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2018 rok

Zarządzenie Nr 3907/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2018 roku


ZARZĄDZENIE NR 4019/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3789/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 3736/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku


ZARZĄDZENIE NR 4010/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3962/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwarte go konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3892/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 3731/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 4001/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3850/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 3737/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018r.


ZARZĄDZENIE NR 3975/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3916/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 3730/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.


Zarządzenie Nr 3948/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2018

Zarządzenie Nr 3794/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opinio wania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2018

Zarządzenie Nr 3739/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2018


ZARZĄDZENIE Nr 3917/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3834/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji i wychowania

ZARZĄDZENIE NR 3729/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r.


Zarządzenie Nr 3915/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2018

ZARZĄDZENIE Nr 3741/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2018 i powołania Komisji Konkursowej (wniosek do pobrania do konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym znajduje się na stronie: http://bip.ump.pl/?do=komunikaty&display=5771).


Zarządzenie Nr 3909/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w 2018 roku

Zarządzenie Nr 3801/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzec z organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzi ałalności leczniczej, w 2018 roku

Zarządzenie Nr 3738/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w ty m działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2 011r. o działalności leczniczej, w 2018 roku


Zarządzenie Nr 3876/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2018 – 2019

Zarządzenie Nr 3793/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opinio wania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2018 – 2019

Zarządzenie Nr 3740/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2018 – 2019


ZARZĄDZENIE Nr 3867/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3833/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opinio wania ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie organizacj i czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR 3728/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 3864/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2018 r

ZARZĄDZENIE Nr 3780/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 3721/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 3863/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru organizacji pozarządowej do prowadzenia usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w lat ach 2018 – 2019


Zarządzenie nr 3835/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2018-2020

ZARZĄDZENIE Nr 3779/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2018 – 2020

ZARZĄDZENIE NR 3713/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2018 – 2020


Zarządzenie Nr 3830/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej , polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2018 – 2019

Zarządzenie Nr 3775/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opinio wania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej , polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2018 – 2019

Zarządzenie Nr 3684/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2018 – 2019Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok:

ZARZĄDZENIE NR 3486/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

Zarządzenie Nr 3367/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 3359/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 3357/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2017 – 2018

Zarządzenie Nr 3293/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu o fert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018

ZARZĄDZENIE Nr 3290/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku

Zarządzenie Nr 3231/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr 3201/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3148/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie 3185/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 3177/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017
roku

ZARZĄDZENIE NR 3115/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym kombatantów w 2017 roku

Zarządzenie Nr 3026/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu of ert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; w latach 2017 – 2019

Zarządzenie Nr 3025/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofer t na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organi zacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci e , realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działal ności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzi ałalności leczniczej, w latach 2017 – 2019

ZARZ Ą DZENIE NR 3012/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na real izacj ę zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 2988/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia i końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2942/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w latach 2017-2019

ZARZĄDZENIE NR 2938/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2915 /2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2892/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 2820/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 2819/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2017 r

Zarządzenie Nr 2866/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2017-2018.


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku:

ZARZĄDZENIE NR 2293/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 2136/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2016 – 2017

ZARZĄDZENIE Nr 2067/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 1959/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym kombatantów w 2016 roku

Zarządzenie Nr 1924/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016r.

Zarządzenie Nr 1887/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1527/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w latach 2016-2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1685 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1551 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; w latach 2016 – 2018.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1536 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1532 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1533 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1526 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2018.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1527 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2016-2018.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1498 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1478 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2016 – 2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1450 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2016 r.


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr795/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2015 roku 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 782 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w l. 2015-2016

Zarządzenie nr 738w sprawie zmiany Zarządzenia nr 183 2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 630 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji czasu wolnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 229 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 220 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 187 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki oświaty i wychowania w 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 186 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w l. 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 185 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 184 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w l. 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 183 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 163 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i modzieży w 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 155 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2015-2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 154 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie Płocka usług opiekuńczych w roku 2015

Zarządzenie nr 140 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2015 r.

 


ZARZĄDZENIE Nr 3773/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 2570/2016 Prezydenta Mia sta Płocka z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Mi asta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub wspó łfinansowanych z dotacji

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2570/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowych lub współfinansowanych z dotacji.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem – do pobrania


Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1186/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowych lub współfinansowanych z dotacji.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem – do pobrania

_________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4948/2014 z dnia 28 września 2014 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowych lub współfinansowanych z dotacji.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem.Treść Zarządzenia w załączeniu:
Wykaz załączników do Zarządzenia nr 4948 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków  z budżetu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych   z dotacji.
Do pobrania:

Załącznik nr 1 – tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów oferti trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji;


Konkursy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 3444/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 3417/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 r

ZARZĄDZENIE Nr 3346/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 3302/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2017 r

ZARZĄDZENIE Nr 3272/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opinio wania ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 3249/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2017 i powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 3233/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert n a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniani a kultury fizycznej w latach 2017 – 2018

ZARZĄDZENIE Nr 3232/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018

Zarządzenie Nr 3211/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 3025/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2017 – 2019

ZARZĄDZENIE NR 3210/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018

ZARZĄDZENIE Nr 3193/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018

ZARZĄDZENIE NR 3159/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3148/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018

Zarządzenie Nr 3149/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2017 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 3119/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3058/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zarządzenie Nr 3041/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku

prezentacja konkurs rewitalizacja dla NGO

UCHWAŁA NR 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741 z dnia 24.02.2016 r.)

UCHWAŁA NR 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE Nr 3039/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzec z osób w wieku emerytalnym, w tym kombatantów w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3019/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 2996/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym kombatantów w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2972/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2017 – 2019.

Zarządzenie Nr 2976/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w latach 2017 – 2019.

ZARZĄDZENIE NR 2969/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwarte go konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2897/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2891/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2888/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na r ealizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; w latach 2017 – 2019

Zarządzenie Nr 2887/2017 Prezydenta Miasta Płoc ka z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organi zacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w ty m działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2 011r. o działalności leczniczej, w latach 2017 – 2019

ZARZĄDZENIE NR 2873/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2821/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji i wychowania.

ZARZĄDZENIE Nr 2822/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 2660/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 2743/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w latach 2017-2019 i powołania Komisji Konkursowej.