Menu

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt, które odbędzie się 2 grudnia 2019 roku o godzinie 16:00 na ul. Misjonarskiej 22 w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


Zapraszamy na najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt, które odbędzie się 4 listopada 2019 roku o godzinie 16:00 na ul. Misjonarskiej 22 w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


Zapraszamy na najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt, które odbędzie się 7 października 2019 roku o godzinie 18:00 na ul. Misjonarskiej 22 w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


Zapraszamy na najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt, które odbędzie się 4 września 2019 roku o godzinie 18:00 na ul. Misjonarskiej 22 w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


Zapraszamy na najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt, które odbędzie się 5 czerwca 2019 roku o godzinie 16:15 na ul. Misjonarskiej 22 w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


protokół z posiedzenia komisji ds. ochrony zwierząt

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt, które odbędzie się 9 maja 2019 roku o godzinie 16:15 na ul. Misjonarskiej 22 w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.