Menu

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt, które odbędzie się 5 czerwca 2019 roku o godzinie 16:15 na ul. Misjonarskiej 22 w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


protokół z posiedzenia komisji ds. ochrony zwierząt

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt, które odbędzie się 9 maja 2019 roku o godzinie 16:15 na ul. Misjonarskiej 22 w siedzibie Referatu Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.