Menu

OTWARTE KONKURSY OFERT

Otwarte Konkursy Ofert

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2570/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowych lub współfinansowanych z dotacji.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem – do ściągnięcia


Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1186/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowych lub współfinansowanych z dotacji.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem – do ściągnięcia

_________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4948/2014 z dnia 28 września 2014 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowych lub współfinansowanych z dotacji.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem.Treść Zarządzenia w załączeniu:
Wykaz załączników do Zarządzenia nr 4948 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków     z budżetu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych   z dotacji.
Do pobrania:

Załącznik nr 1 – tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów oferti trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji;