Menu

OTWARTE KONKURSY OFERT

Otwarte Konkursy Ofert

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1899/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowych lub współfinansowanych z dotacji.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem – do pobrania