Menu

TRWAJĄCE

Konkursy na 2021 rok


Zarządzenie Nr 2200/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.

Wezwanie do korekty porządek i bezpieczeństwo publiczne

ZARZĄDZENIE NR 2139/2021 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.


Wezwanie do korekty kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 2185/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 2138/2021 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.


Zarządzenie Nr 2179/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku

Zarządzenie Nr 2108/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku