Menu

TRWAJĄCE

Konkursy na 2019 rok

WEZWANIE DO KOREKTY – TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

WEZWANIE DO KOREKTY – DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 178/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku

wezwanie do korekty (Kultura)

ZARZĄDZENIE Nr 167/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Wezwanie do korekty (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku)

Zarządzenie Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2019 roku

wezwanie do korekty

wezwanie do korekty 2018

ZARZĄDZENIE NR 64/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dób r kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 4734/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4735/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 4732/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4733/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019r.