Menu

TRWAJĄCE

Konkursy na 2020 rok


Zarządzenie nr 1318/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w 2020 roku


Zarządzenie nr 1305/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020


ZARZĄDZENIE NR 1292/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.


Zarządzenie Nr 1286/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2020 roku

Zarządzenie nr 1239/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji w 2020 roku


Zarządzenie nr 1240/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dzialalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 1063/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020r.