Menu

TRWAJĄCE

Konkursy na 2020 rok


ZARZĄDZENIE Nr 1346/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 6 marca 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

Zarządzenie nr 1323/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.


Zarządzenie nr 1318/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w 2020 roku


Zarządzenie nr 1358/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2020 roku

Zarządzenie nr 1305/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020


ZARZĄDZENIE NR 1364/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 1292/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.