Menu

ZAKOŃCZONE

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok:


Zarządzenie Nr 2198/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.

Zarządzenie Nr 2168/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.

Zarządzenie nr 2044/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.


Zarządzenie Nr 2187/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizaję zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2136/2021 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2126/2021 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Wezwanie do korekty – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 1941/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.


Zarządzenie Nr 2142/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2021.

Zarządzenie Nr 2062/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2021 i powołania Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr 2143/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2074/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku

ZHP – wezwanie do korekty

ZARZĄDZENIE NR 1942/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r.


Zarządzenie Nr 2115/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 2060/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1935/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.


Zarządzenie Nr 2097/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021

Zarządzenie Nr 2010/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021 (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 1924/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2020r.)

Wezwanie do korekty – Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 1924/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021


Zarządzenie Nr 2096/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021

Zarządzenie Nr 1986/20 z dnia 04 grudnia 2020r. w sprawie: zmian w treści Zarządzenia Nr 1921/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 1921/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021 i powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie nr 2072/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmujące prowadzenie Centrum Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 6 w latach 2021–2023.

Zarządzenie Nr 2043/20 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2021-2023: doskonalenie systemu wsparcia – prowadzenie Centrum Aktywności Seniora z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 6.

Wezwanie do korekty

ZARZĄDZENIE NR 1940/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmujące prowadzenie Centrum Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 6 w latach 2021–2023.


Zarządzenie Nr 2065/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021

Zarządzenie Nr 2011/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021 (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 1925/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2020r.)

Zarządzenie Nr 1925/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021


Zarządzenie Nr 2037/20 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2021 roku

Wezwanie do korekty

ZARZĄDZENIE NR 1956/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 1913/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2021 r.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok:


ZARZĄDZENIE NR 1618/2020PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 lipca 2020 r.w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 – 2021

Zarządzenie nr 1568/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sezonie 2020-2021

ZARZĄDZENIE NR 1514/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 – 2021


Zarządzenie nr 1545/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w 2020 roku.

Zarządzenie nr 1362/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w 2020 roku

Zarządzenie nr 1318/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w 2020 roku


Zarządzenie nr 1530/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1346/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 6 marca 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

Zarządzenie nr 1323/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.


Zarządzenie nr 1424/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku

Zarządzenie nr 1358/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2020 roku

Zarządzenie nr 1305/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020


Zarządzenie nr 1395/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 1364/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 1292/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.


Zarządzenie Nr 1375/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2020 roku

Zarządzenie Nr 1286/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2020 roku

Zarządzenie nr 1239/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji w 2020 roku


Zarządzenie Nr 1343/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Zarządzenie nr 1240/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 1063/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020r.


ZARZĄDZENIE NR 1301/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Wezwanie do uzupełnienia/korekty

Zarządzenie nr 1202/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 1077/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku


Zarządzenie nr 1253/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1190 /2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 1050/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 1150 /2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1050/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r


ZARZĄDZENIE NR 1252/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1179/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 1070/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 1227/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1177/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 1051/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r


Zarządzenie nr 1211/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w latach 2020-2021

Zarządzenie Nr 1116/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2020-2021

Zarządzenie Nr 1047/2019 Prezydenta Miasta Płoc ka z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na re alizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w ty m działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2 011r. o działalności leczniczej, w latach 2020 – 2021


Zarządzenie nr 1213/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku

Zarządzenie Nr 1090/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020

Zarządzenie Nr 1039/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020


Zarządzenie nr 1209/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w 2020 roku

Zarządzenie Nr 1048/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2020 i powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 1195/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 1151/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1049 /2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku


ZARZĄDZENIE NR 1152/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru organizacji pozarządowej do prowadzenia usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w latach 2020 – 2021

ZAPROSZENIE do składania pisemnych ofert na prowadzenie usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert


Zarządzenia nr 1160/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2020 – 2021

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1160/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2020 – 2021

Zarządzenie Nr 1087/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2020 – 2021

Zarządzenie Nr 1042/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2020 – 2021


Zarządzenie nr 1161/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2020 – 2021

Zarządzenie Nr 1089/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2020 – 2021

Zarządzenie Nr 1041/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2020 – 2021


Zarządzenie nr 1162/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020

Zarządzenie Nr 1088/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020

Zarządzenie Nr 1040/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020

ZARZĄDZENIE Nr 1091/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 1035 /2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2020 r


Zarządzenie Nr 1118/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2020 – 2021

Zarządzenie Nr 1064/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2020 – 2021

Zarządzenie Nr 977/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2020 – 2021

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok:

ZARZĄDZENIE NR 713/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofe rt na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020

korekta – II sport

ZARZĄDZENIE Nr 640/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniow ania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierani a i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020

ZARZĄDZENIE NR 594/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na re alizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniani a kultury fizycznej w latach 2019 – 2020.


Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta

ZARZĄDZENIE Nr 565/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych w 2019r.


ZARZĄDZENIE Nr 578 /2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku

wezwanie do korekty – wypoczynek letni

ZARZĄDZENIE NR 511/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 483/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert n a realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku


Zarządzenie Nr 574/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019

Zarządzenie Nr 556/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019

Zarządzenie Nr 499/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019


Zarządzenie Nr 563/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego z obszaru rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019.

Zarządzenie Nr 491/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego z obszaru rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, na rkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019 i powołania Komisji Konkursowej.


ZARZĄDZENIE NR 452/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofe rt, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.

Wezwanie do korekty – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

ZARZĄDZENIE Nr 393/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 348/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 luty 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 461/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofe rt, na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 416/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.

Wezwanie do korekty – bezpieczeństwo publiczne

ZARZĄDZENIE NR 346/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.


Zarządzenie Nr 414/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników II konkursu ofert na po wierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019 .

Zarządzenie Nr 279/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019 i powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 344/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2019 roku

Zarządzenie Nr 251/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2019 roku

Zarządzenie Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2019 roku


ZARZĄDZENIE Nr 320/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku

WEZWANIE DO KOREKTY – DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 178/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 4733/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019r.


ZARZĄDZENIE NR 292/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 164/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w turystyki i krajoznawstwa

WEZWANIE DO KOREKTY – TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

ZARZĄDZENIE NR 4734/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 293/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 232/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

wezwanie do korekty (Kultura)

ZARZĄDZENIE NR 64/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 4735/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego w 2019 roku.


Zarządzenie Nr 223/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2019 – 2020

Zarządzenie Nr 69/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2019-2020

Zarządzenie Nr 4739/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2019 – 2020


ZARZĄDZENIE Nr 213 /2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 166/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r

wezwanie do korekty

ZARZĄDZENIE NR 4737/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r.


Zarządzenie Nr 205/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019

Zarządzenie Nr 4742/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019 i powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 189/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019

Zarządzenie Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019

Zarządzenie Nr 4740/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019


Zarządzenie Nr 159/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019 – 2021

Zarządzenie Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019 – 2021

Zarządzenie Nr 4741/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019 – 2021


Zarządzenie Nr 148/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2019 – 2021

Zarządzenie Nr 81/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2019 – 2021

wezwanie do korekty 2018

Zarządzenie Nr 4743/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2019 –2021


ZARZĄDZENIE Nr 145 /2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 66/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opinio wania ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR 4738/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 86/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofe rt, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2019 roku

wezwanie do korekty (bezpłatne porady prawne) 2018

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 4725/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2019 r.