Menu

PROCEDURA

Procedura małych grantów – do ściągnięcia


Wniosek w trybie art. 19a składa się wyłącznie w Generatorze ofert pod adresem: www.plock.engo.org.pl oraz w wersji papierowej do Centrum ds. Organizacji Pozarządowych (prosimy o zapoznanie się z procedurą małych grantów).

Wzór sprawozdania z realizacji Małego Grantu  (dla ofert, które zostały złożone przed wejściem w życie Generatora ofert)

Wzór ramowy opis faktur do ściągnięcia