Menu

PROCEDURA

Procedura małych grantów – do ściągnięcia


Szanowni Państwo,

w dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570), w związku z powyższym od dnia 10 maja 2016 roku obowiązuje nowy wniosek realizacji zadania publicznego zgodnie z artykułem 19a. Prosimy o zapoznanie się z nowym wzorem wniosku. Procedura pozostaje niezmieniona.

Wzór wniosku w wersji edytowalnej znajduje się poniżej:

Wzór oferty art. 19a

Nowy wzór sprawozdania z realizacji Małego Grantu

Wzór ramowy opis faktur do ściągnięcia

Wzór oświadczenia oferenta o nieposiadaniu zobowiązań do ściągnięcia