Menu

OFERTA

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ROK 2021

Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom Arka – data dodania: 7.01.2021

SPR Wisła Płock – data dodania: 20.01.2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers – data dodania: 21.01.2021

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „NADZIEJA W NAS” – data dodania: 29.01.2021

Fundacja Miasto – Państwo – data dodania: 10.02.2021

Klub Bokserski Płock – data dodania: 17.02.2021

OTOZ Animals – data dodania: 26.02.2021

ROK 2020

Stowarzyszenie Tatusiowie – data dodania: 24.01.2020

Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki naz Zwierzętami OTOZ Animals – data dodania: 18.02.2020

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – data dodania: 18.02.2020

Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock – data dodania: 18.02.2020

Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom Arka – data dodania: 21.02.2020

Fundacja Pomocy Zwierzętom Pomagamy Płockim Zwierzakom – data dodania: 24.02.2020

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” – data dodania: 3.03.2020

Stowarzyszenie Mniejszości Romskiej w Płocku „Romani Bluma”– data dodania: 4.03.2020

Płockie Stowarzyszenie Pływackie SWIM Płock – data dodania: 5.03.2020

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock – data dodania: 9.03.2020

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – data dodania: 9.03.2020

FundacjaNowyStart.pl – data dodania: 10.03.2020

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku – data dodania: 14.05.2020

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” – data dodania: 14.05.2020

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” – data dodania: 16.06.2020

Stowarzyszenie sportowe „FUTBOLGANG” – data dodania: 30.06.2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Staroźrebach – data dodania: 2.07.2020

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – data dodania: 20.07.2020

Oratorium im. Św. Dominika Savio – data dodania: 27.07.2020

Fundacja Rykowisko – data dodania: 31.07.2020

Fundacja Rykowisko – data dodania: 6.08.2020

Fundacja Revita – data dodania: 3.09.2020

Fundacja NowyStart.pl – data wpływu: 8.09.2020

Stowarzyszenie Eco Active – data wpływu: 9.09.2020

Towarzystwo Techniczne w Płocku – data wpływu: 11.09.2020

Towarzystwo Techniczne w Płocku – data wpływu: 11.09.2020

Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – data wpływu: 28.09.2020

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym „Odczarujmy inny świat” – data wpływu: 01.10.2020

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – data wpływu: 8.10.2020

Fundacja Ośrodka Karta – data wpływu: 12.10.2020

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” – data wpływu: 12.10.2020

Stowarzyszenie Społeczności i Przyjaciół SOSW Nr 1 w Płocku „Moc jest w nas” – data wpływu: 14.10.2020

Fundacja Miasto-Państwo – data wpływu: 16.10.2020

Fundacja Nobiscum – data wpływu: 28.10.2020

Stowarzyszenie Miłosierdzie i Miłość – data wpływu: 28.10.2020

Stowarzyszenie Mniejszości Romskiej w Płocku „Romani Bluma” – data wpływu: 10.11.2020

Stowarzyszenie Płock Przyjazny Psom – data wpływu: 10.11.2020

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – data wpływu: 18.11.2020

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers – data wpływu: 01.12.2020

ROK 2019


ROK 2018

Rok 2017

Rok 2016

Oferty 2015 rok:

MMKS Jutrzenka Płock Oferta nr 1 – data dodania: 13.01.2015r.

Towarzystwo Naukowe Płockie Oferta nr 2 – data dodania: 09.03.2015r.

Płocki Klub Miłośników Rozrywek Umyslowych „Relaks” Oferta nr 3 – data dodania: 12.03.2015r.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „21 Płock” Oferta nr 4 – data dodania: 26.03.2015r.

Stowarzyszenie Teatr Per Se Oferta nr 5 – data dodania: 30.03.2015r.

Stowarzyszenie Teatr Per Se Oferta nr 6 – data dodania: 30.03.2015r.

Fundacja „INICJATYWA” Oferta nr 7 – data dodania: 31.03.2015r.

Fundacja Portal Fm Pomagamy Dzieciom Oferta nr 8 – data dodania: 15.04.2015r.

Stowarzyszenie Teatr Per Se Oferta nr 9 – data dodania: 15.04.2015r.

Stowarzyszenie Taneczne Pro Arte Oferta nr 10 – data dodania: 29.04.2015r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Oferta nr 11 – data dodania: 03.06.2015r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka Oferta nr 12 – data dodania: 16.06.2015r.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oferta nr 13 – data dodania: 02.07.2015r.

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku Oferta nr 14 – data dodania: 03.07.2015r.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w Warszawie Oferta nr 15 – data dodania: 21.08.2015r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych Delta Oferta nr 16 – data dodania: 3.09.2015r.

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej Oferta nr 17 – data dodania: 10.09.2015r.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oferta nr 18 – data dodania: 10.09.2015r.

Fundacja Portal Fm Pomagamy Dzieciom Oferta nr 19 – data dodania: 24.09.2015r.

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Oferta nr 20 – data dodania: 23.10.2015r.

 

Oferty 2014 rok:

Oferty 2013 rok:

1. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Płock” Oferta nr 1 – data dodania: 04.02.2013r.
2. AZS PWSZ Jutrzenka Płock Oferta nr 2 – data dodania: 06.02.2013r.
3. Małopolski Uniwersytet dla Dzieci Oferta nr 3 – data dodania: 21.03.2013r.
4. Chorągiew Mazowiecka ZHP Oferta nr 4 – data dodania: 09.04.2013r.
5. Klub Inteligencji Katolickiej Oferta nr 5 – data dodania: 17.04.2013r.
6. Stow. Przyjaciół Archiwum Państw. w Płocku Oferta nr 6 – data dodania: 17.04.2013r.
7. Oratorium im. Św. Dominika Savio Oferta nr 7 – data dodania: 17.04.2013r.
8. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Mazowiecki Oferta nr 8 – data dodania: 29.04.2013r.
9. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Oferta nr 9 – data dodania: 30.04.2013r.
10. Stowarzyszenie Tumska Oferta nr 10 – data dodania: 09.05.2013r.
11. Ingenium Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej Oferta nr 11 – data dodania: 25.06.2013r.
12. Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód Oferta nr 12 – data dodania: 22.07.2013r.
13. Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa Oferta nr 13 – data dodania: 09.08.2013r.
14. Miejsko-Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nadwiślanin” Oferta nr 14 – data dodania: 21.08.2013r.
15. Stow. Pomocy Os. z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” Oferta nr 15 – data dodania: 02.09.2013r.
16. Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Oferta nr 16 – data dodania: 19.11.2013r.
17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazow. Oddz. Woj. Oferta nr 17 – data dodania: 22.11.2013r.
18. Caritas Diecezji Płockiej Oferta nr 18 – data dodania: 25.11.2013r.

Oferty 2012 rok

 1. WOPR PŁOCK data dodania 19.0112 r.
 2. ZHR Okręg Mazowiecki data dodania 30.01.12 r.
 3. Stowarzyszenie Loklanej Salezjańskiej Organizacji Sportowej data dodania 03.02.12 r
 4. AZS PWSZ Jutrzenka data dodania 08.02.12 r
 5. Stow. Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową JESTEM data dodania 02.03.12
 6. Stowarzyszenie Twórców Kultury data dodania 21.02.12 r
 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku data dodania 29.03.12
 8. Fundacja TO-TAM-TO data dodania 18.04.12
 9. Katolickie Stow. Civitas Christiana data dodania 24.04.12
 10. Stow. Przyjaciół Harcerskiego Zespołu PiT Dzieci Płocka data dodania 04.05.12
 11. Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki data dodania 17.05.12
 12. Stowarzyszenie Tumska data dodania 17.05.12
 13. ZHR Okręg Mazowiecki data dodania 23.05.12
 14. Towarzystwo Naukowe Płockie data dodania 12.06.12
 15. INGENIUM Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej data dodania 12.06.12

 

Zestawienie małych grantów 2012 rok

Zestawienie małych grantów w 2011 r.

 

Uwagi dotyczące ofert można składać pisemnie do Pełnomocnika ds.Organizacji Pozarządowych w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia ofert.