Menu

Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Skład Płockiej Rady Działalności Pożytku kadencji 2015-2018
1. Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
2. Aldona Cybulska – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. infrastrukturalnych
3. Danuta Cybulska – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień
4. Robert Czwartek – Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji
5. Mariusz Pogonowski – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. kultury
6. Daria Domosławska – Radna Miasta Płocka
7. Iwona Krajewska – Zespół tematyczny ds. współpracy zagranicznej i turystyki
8. Wojciech Majchrzak – Płocka Rada Sportu
9. Bożena Musiał – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. edukacji
10. Małgorzata Przemyłska – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. pomocy społecznej
11. Michał Sosnowski – Radny Miasta Płocka
12. Michał Twardy – Radny Miasta Płocka
13. Barbara Wątkowska – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. organizacji katolickich i wyznaniowych
14. Jadwiga Wojnarowska-Nadrowska Kierownik Oddziału Kultury Wydział Edukacji i Kultury
15. Grażyna Zielińska – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt