Menu

Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Skład Płockiej Rady Działalności Pożytku kadencji 2018-2021

1. Daria Domosławska – Rada Miasta Płocka,
2. Tomasz Kominek – Rada Miasta Płocka,
3. Adam Modliborski – Rada Miasta Płocka,
4. Iwona Krajewska – organizacje pozarządowe (Zespół Tematyczny ds. współpracy z zagranicą i turystyki),
5. Agnieszka Łapacz – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień),
6. Mariusz Pogonowski – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. kultury),
7. Małgorzata Przemyłska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. pomocy społecznej),
8. Witold Wybult – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. organizacji katolickich i wyznaniowych),
9. Marzena Kapuścińska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. infrastrukturalnych),
10. Bożena Musiał – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds.
edukacji),
11. Ryszard Olczuk – organizacje pozarządowe (Płocka Rada Sportu),
12. Marta Krasuska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt)
13. Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Płocka
14. Małgorzata Białecka – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Kultury, Urząd Miasta Płocka,
15. Edyta Mierzejewska – Dyrektor Wydziału Promocji i  Sportu, Urząd Miasta Płocka.


Kontakt do Przewodniczącej Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pani Bożena Musiał – tel. 24 262 93 08; e-mail: twpplock@wp.pl


Zarządzenie Nr 360/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Płockiej Rad y Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 87/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Regulamin Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2019


UCHWAŁA NR 114/VI/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 857/LIII/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała nr 261 w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

uchwała nr 182 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.