Menu

Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Skład Płockiej Rady Działalności Pożytku kadencji 2018-2021

1. Daria Domosławska – Rada Miasta Płocka,
2. Tomasz Kominek – Rada Miasta Płocka,
3. Adam Modliborski – Rada Miasta Płocka,
4. Iwona Krajewska – organizacje pozarządowe (Zespół Tematyczny ds. współpracy z zagranicą i turystyki),
5. Agnieszka Łapacz – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień),
6. Mariusz Pogonowski – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. kultury),
7. Małgorzata Przemyłska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. pomocy społecznej),
8. Witold Wybult – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. organizacji katolickich i wyznaniowych),
9. Marzena Kapuścińska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. infrastrukturalnych),
10. Bożena Musiał – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds.
edukacji),
11. Ryszard Olczuk – organizacje pozarządowe (Płocka Rada Sportu),
12. Marta Krasuska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt)
13. Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Płocka
14. Małgorzata Białecka – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Kultury, Urząd Miasta Płocka,
15. Robert Czwartek – Dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki, Urząd Miasta Płocka.