Menu

Spotkania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2017 roku

Plan pracy PRDPP na 2017 rok

12 czerwca 2017 roku –
11 maja 2017 roku –
6 kwietnia 2017 roku –
8 marca 2017 roku –
9 luty 2017 roku –
17 stycznia 2017 roku –

Spotkania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2016 roku

Plan pracy PRDPP na 2016 rok

14 czerwca 2016 roku – Uchwały czerwiec
17 maja 2016 roku –  Protokół 5 PRDPP Uchwały maj
12 kwietnia 2016 roku – Protokół 4 PRDPP Uchwały kwiecień
8 marca 2016 roku – Protokół 3 PRDPP Uchwały marzec
9 luty 2016 roku – Protokół 2 PRDPP
12 stycznia 2016 roku – Protokół PRDPP Uchwały styczeń


Do zadań Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  należy:

1. Opiniowanie projektów bądź zmian strategii rozwoju Miasta.
2. Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.
4. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.
5. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.