Menu

Kadencja 2013-2015

 

Spotkania Rady w 2015 roku:13 stycznia 2015 r. Protokół nr 1 PRDPP

12 lutego 2015 r. Protokół nr 2 PRDPP + zaopiniowane projekty uchwał

12 marca 2015 r. zaopiniowane projekty uchwał + uchwała ws. powołania grupy roboczej ds. Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy + uchwała w sprawie przyjęcia Płockiego Modelu Współpracy

16 kwietnia 2015 r. Zaopiniowany projekt uchwały

14 maja 2015 r. Projekty uchwał + uchwała PRDPP

18 czerwca 2015 r. Zaopiniowane projekty uchwał

10 sierpnia 2015 r. Zaopiniowany projekt uchwały

 

Spotkania Rady w 2014 roku:

16 stycznia 2014 r. – Protokół nr 1 PRDPP

17 luty 2014 r. – Protokół nr 2 PRDPP

20 marca 2014 r. – Protokół nr 3 PRDPP

10 kwietnia 2014 r. – Protokół nr 4 PRDPP

14 maja 2014 r. – Protokół nr 5 PRDPP

12 czerwca 2014 r. – Protokół nr 6 PRDPP

10 lipca 2014 r. – Protokół nr 7 PRDPP

12 sierpnia 2014 r. – Protokół nr 8 PRDPP

18 września 2014 r. – Protokół nr 9 PRDPP

14 października 2014 r. – Protokół nr 10 PRDPP

18 grudnia 2014 r. – Protokół nr 11 PRDPP

Uchwała nr 1 PRDPP, Uchwała nr 2 PRDPP

Spotkania Rady w 2013 roku:

23 stycznia 2013 r. – Protokół nr 1

14 lutego 2013 r. – Protokół nr 2

14 marca 2013 r. – Protokół nr 3

11 kwietnia 2013 r. – Protokół nr 4

16 maja 2013 r. – Protokół nr 5

13 czerwca 2013 r. – Protokół nr 6

12 sierpnia 2013 r. – Protokół nr 7

16 września 2013 r. – Protokół nr 8

+ PROPOZYCJE ZMIAN do projektu Programu Współpracy na 2014 r. i decyzje PRDPP

17 października 2013 r. – Protokół nr 9

14 listopada 2013 r. – Protokół nr 10

12 grudnia 2013 r. – Protokół nr 11