Menu

Kadencja 2015-2018

Skład Płockiej Rady Działalności Pożytku kadencji 2015-2018
1. Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
2. Aldona Cybulska – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. infrastrukturalnych
3. Danuta Cybulska – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień
4. Robert Czwartek – Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji
5. Mariusz Pogonowski – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. kultury
6. Daria Domosławska – Radna Miasta Płocka
7. Iwona Krajewska – Zespół tematyczny ds. współpracy zagranicznej i turystyki
8. Wojciech Majchrzak – Płocka Rada Sportu
9. Bożena Musiał – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. edukacji
10. Małgorzata Przemyłska – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. pomocy społecznej
11. Michał Sosnowski – Radny Miasta Płocka
12. Michał Twardy – Radny Miasta Płocka
13. Barbara Wątkowska – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. organizacji katolickich i wyznaniowych
14. Jadwiga Wojnarowska-Nadrowska Kierownik Oddziału Kultury Wydział Edukacji i Kultury
15. Grażyna Zielińska – Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt

Zmiana Zarządzenia o powołaniu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zmiana Zarządzenia o powołaniu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zmiana Zarządzenia o powołaniu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zmiana Zarządzenia o powołaniu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie o powołaniu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Spotkania Rady w 2015 roku:13 stycznia 2015 r. Protokół nr 1 PRDPP

12 lutego 2015 r. Protokół nr 2 PRDPP + zaopiniowane projekty uchwał

12 marca 2015 r. zaopiniowane projekty uchwał + uchwała ws. powołania grupy roboczej ds. Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy + uchwała w sprawie przyjęcia Płockiego Modelu Współpracy

16 kwietnia 2015 r. Zaopiniowany projekt uchwały

14 maja 2015 r. Projekty uchwał + uchwała PRDPP

18 czerwca 2015 r. Zaopiniowane projekty uchwał

10 sierpnia 2015 r. Zaopiniowany projekt uchwały

 

Spotkania Rady w 2014 roku:

16 stycznia 2014 r. – Protokół nr 1 PRDPP

17 luty 2014 r. – Protokół nr 2 PRDPP

20 marca 2014 r. – Protokół nr 3 PRDPP

10 kwietnia 2014 r. – Protokół nr 4 PRDPP

14 maja 2014 r. – Protokół nr 5 PRDPP

12 czerwca 2014 r. – Protokół nr 6 PRDPP

10 lipca 2014 r. – Protokół nr 7 PRDPP

12 sierpnia 2014 r. – Protokół nr 8 PRDPP

18 września 2014 r. – Protokół nr 9 PRDPP

14 października 2014 r. – Protokół nr 10 PRDPP

18 grudnia 2014 r. – Protokół nr 11 PRDPP

Uchwała nr 1 PRDPP, Uchwała nr 2 PRDPP

Spotkania Rady w 2013 roku:

23 stycznia 2013 r. – Protokół nr 1

14 lutego 2013 r. – Protokół nr 2

14 marca 2013 r. – Protokół nr 3

11 kwietnia 2013 r. – Protokół nr 4

16 maja 2013 r. – Protokół nr 5

13 czerwca 2013 r. – Protokół nr 6

12 sierpnia 2013 r. – Protokół nr 7

16 września 2013 r. – Protokół nr 8

+ PROPOZYCJE ZMIAN do projektu Programu Współpracy na 2014 r. i decyzje PRDPP

17 października 2013 r. – Protokół nr 9

14 listopada 2013 r. – Protokół nr 10

12 grudnia 2013 r. – Protokół nr 11