Menu

Kadencja 2011-2013

Spotkania Rady w 2012 roku:

12 stycznia 2012 r. – Protokl nr 1

16 luty 2012 r. –  Protokół nr 2

15 marca 2012 r. – Protokół nr 3

3 kwietnia 2012 r. – Protokół nr 4

10 maja 2012 r. – Protokół nr 5

14 czerwca 2012 r.- Protokol nr 6

9 sierpnia 2012 r. – Protokl nr 7

13 września 2012 r. –Protokół nr 8

4 października 2012 r. – Protokół nr 9

10 października 2012 r. – Protokół nr 10

12 listopada 2012 r. – Protokół nr 11

10 grudnia 2012 r. – Protokół nr 12

Zarządzenie w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego- Zarządzenie nr 2667 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bożena Musiał  – Przewodnicząca Rady – Rada Miasta Płocka
E-mail:twpplock@wp.pl

Robert Czwartek -Zastępca Przewodniczącej Rady
E-mail:robert.czwartek@plock.eu

Ewa Matusiak – Sekretarz Rady – reprezentuje organizacje pozarządowe z zespołu tematycznego Kultura, oświata, religia, ochrona dziedzictwa narodowego
E-mail:el.mat@vp.pl

Marcin Flakiewicz – Rada Miasta Płocka
E-mail:marcin.flakiewicz@orlen.pl

Grażyna Cieślik – Rada Miasta Płocka
E-mail:g.cieslik@plock.org.pl

Małgorzata Rybicka – reprezentuje organizacje pozarządowe z zespołu tematycznego Zdrowie, chorzy, niepełnosprawni, profilaktyka,
E-mail:lkp_plock@op.pl

Agnieszka Busz – Urząd Miasta Płocka
E-mail:agnieszka.busz@plock.eu

Beata Olszewska – Urząd Miasta Płocka
E-mail:beata.olszewska@plock.eu

Aldona Cybulska – reprezentuje organizacje pozarządowe z zespołu tematycznego ds.Infrastrukturalnych
E-mail:pomozinnym@poczta.onet.pl

Aleksandra Ziółek – reprezentuje organizacje pozarządowe z zespołu tematycznego ds. Edukacji
E-mail:aleksandra.ziolek@zhp.net.pl

Marek Owczarek  – reprezentuje organizacje pozarządowe z zespołu tematycznego ds. Współpracy Zagranicznej i Turystyki
E-mail:owczarek.marek@wp.eu

Helena Kowalska  – reprezentuje organizacje pozarządowe z zespołu tematycznego ds. Organizacji katolickich i wyznaniowych
E-mail:civitasplock@gazeta.pl

Leszek Jarosiński  – reprezentuje organizacje pozarządowe z zespołu tematycznego ds.Sportu
E-mail:judokanoplock@poczta.fm