Menu

PŁOCKA RADA SENIORÓW

 

PRS_logo Zarządzenie Nr 2643/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Płockiej Rady Seniorów


 Zarządzenie Nr 273/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2163/2012 z dnia 25 września 2012 roku


Zarządzeniem Nr 2163/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku zostali powołani członkowie Płockiej Rady Seniorów.

3 października 2012 roku rozpoczęła się I kadencja Płockiej Rady Seniorów.

Nominacje wręczył Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski osobom szczególnie aktywnie działającym w środowisku ludzi starszych oraz reprezentujących najważniejsze instytucje powołane do ich wspierania.


PŁOCKA RADA SENIORÓW (członkowie Rady zostali powołani Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada 2016 roku nr 2643/2016):

1. Chaleńska – Rurka Elżbieta Uniwersytet Trzeciego Wieku
2. Chyba Mirosław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
3. Cierpikowska – Maj Zofia Porozumienie Organizacji Kombatanckich w Płocku
4. Iller Krystyna Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
5. Jasińska Maria Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku (PRZEWODNICZĄCA)
6. Korneszczuk Jadwiga Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku
7. Magierska Agnieszka Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
8. Markowski Andrzej Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku
9. Pietrzak Alicja Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku
10. Ryba Danuta Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
11. Wojnarowska – Nadrowska Jadwiga Referat Kultury UMP
12. Żółtowska Barbara Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku
13. Pietrzak Ewa Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych