PŁOCKA RADA SENIORÓW

 

PRS_logo Zarządzenie Nr 273/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2163/2012 z dnia 25 września 2012 roku


Zarządzeniem Nr 2163/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku zostali powołani członkowie Płockiej Rady Seniorów.

3 października 2012 roku rozpoczęła się I kadencja Płockiej Rady Seniorów.

Nominacje wręczył Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski osobom szczególnie aktywnie działającym w środowisku ludzi starszych oraz reprezentujących najważniejsze instytucje powołane do ich wspierania.


PŁOCKA RADA SENIORÓW:

Kazimierz Urbaniak – Przewodniczący – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej,

Maria Jasińska – Wiceprzewodnicząca  – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Powiatowy w Płocku,

Jadwiga Korneszczuk – Sekretarz – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku,

Zofia Cierpikowska – Maj – Porozumienie Organizacji Kombatanckich w Płocku,

Anna Gadomska – Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce – Oddział Mazowiecki w Płocku,

Krystyna Iller – Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

Edward Jankowski – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

Romana Ludwicka – Mierzejewska

Agnieszka Magierska –  Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku – Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”,

Andrzej Markowski – Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku,

Marianna Rybicka – Liga Kobiet Polskich,

Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP,

Ewa Pietrzak –  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych.