Menu

Aktualności PRS

Dnia 1 października w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie miała miejsce V Sesja Plenarna inaugurująca III kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Organizacja funkcjonuje od 2015 roku jako forum integracji środowisk seniorów z całej Polski. Jednak przede wszystkim zadaniem OPS jest opracowywanie rekomendacji i proponowanie praktycznych rozwiązań w zakresie polityki senioralnej dla rządu. W październikowych obradach OPS uczestniczyli również członkowie Płockiej Rady Seniorów w składzie:

– Elżbieta Chaleńska-Rurka (Uniwersytet Trzeciego Wieku),

– Zofia Cierpikowska-Maj (Porozumienie Organizacji Kombatanckich w Płocku),

– Krystyna Iller (Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera),

– Jadwiga Korneszczuk (Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku),

– Andrzej Markowski (Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku),

– Alicja Pietrzak (Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku).

W trakcie posiedzenia przyjęto nowy Regulamin OPS oraz Deklarację Programową na bieżącą kadencję.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na posiedzenie Płockiej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu 7 maja (wtorek) 2019 roku o godzinie 12:00 w Orlen Arenie Plac Celebry Papieskiej 1.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na posiedzenie Płockiej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia (wtorek) 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na posiedzenie Płockiej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu 12 marca (wtorek) 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na posiedzenie Płockiej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu 19 lutego (wtorek) 2019 roku o godzinie 15:00 w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na posiedzenie Płockiej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu 22 stycznia (wtorek) 2019 roku o godzinie 14:00 w Centrum Aktywności Seniora w Płocku przy ul. Otolińskiej 6.