Menu

Działania Rady

Spotkania Płockiej Rady Seniorów w 2019 roku

22 stycznia 2019 roku –

Spotkania Płockiej Rady Seniorów w 2018 roku 

15 stycznia 2018 roku –Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów – styczeń

19 luty 2018 roku – Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów – luty

Marzec 2018 – wyjazdowe posiedzenie Płockiej Rady Seniorów w Stowarzyszeniu Ekonomiczno-Kulturalnym „Ziarno”

5 kwietnia 2018 roku – Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów – kwiecień

Maj 2018 – udział Płockiej Rady Seniorów w spotkaniu pokoleń z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej

19 czerwca 2018 roku – Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów – czerwiec

9 sierpnia 2018 roku – wyjazd Płockiej Rady Seniorów do Gorzewa

11 września 2018 roku – Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów – wrzesień

23 października 2018 roku – Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów – październik

6 listopada 2018 roku – Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów – listopad

Grudzień 2018 – udział Płockiej Rady Seniorów w wydarzeniu pn. „Bieg Mikołaja”

 

Spotkania Płockiej Rady Seniorów w 2017 roku 

17 listopada 2017 roku – 17.11.2017 – Protokół Płocka Rada Seniorow.

11 października 2017 roku- 11.10.2017 – Protokół Płocka Rada Seniorow.

14 września 2017 roku – 14.09.2017 Protokół Płocka Rada Seniorow

19 lipca 2017 roku – wyjazdowe posiedzenie Rady w Stanicy Harcerskiej ZHP w Gorzewie

16 maja 2017 roku – 16.05.2017 – Protokół Płocka Rada Seniorów

11 kwietnia 2017 roku – 2017-04-11 Protokół Płocka Rada Seniorow

21 marca 2017 roku – 2017-03-21 Protokół Płocka Rada Seniorow

21 lutego 2017 roku – 2017-02-21 Protokół Płocka Rada Seniorow

30 stycznia 2017 roku – 2017-01-30 Protokół Płocka Rada Seniorow


Rada jest organem doradczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących osób powyżej 50 roku życia.

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz, a także wpływ seniorów na sprawy dotyczące całej społeczności Miasta.

Do zadań Płockiej Rady Seniorów należy w szczególności:

  1. Przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań, działań na rzecz osób starszych w Płocku.
  2. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz do zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej.
  3. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji.
  4. Opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących sytuacji osób starszych oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Płocka.
  5. Doradztwo w zakresie spraw osób starszych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych.
  6. Dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.

PŁOCK – SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM

Płock otrzymał wyróżnienie specjalne w konkursie „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” za działania na rzecz seniorów. Nasze miasto zostało wyróżnione za rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej.

Wyróżnienie z rąk senatora Mieczysława Augustyna, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych odebrała w Warszawie Ewa Pietrzak, pełnomocnik Prezydenta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Płockiej Rady Seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych.

Od kilku lat Senat Rzeczypospolitej Polskiej organizuje konkurs dla samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, którego przedmiotem jest wybór najlepszych inicjatyw poprawiających jakość życia seniorów. Jednostki samorządu terytorialnego w ramach konkursu rywalizują o tytuł: „Samorząd przyjazny seniorom”.

Taki tytuł stanowi potwierdzenie, że władze samorządu terytorialnego nie zapominają o potrzebach, tej coraz liczniejszej, części wspólnoty lokalnej, jaką są seniorzy. Tegoroczna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” koncentrowała się na promowaniu zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych dzięki dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych.