Menu

Działania Rady

Spotkania Płockiej Rady Seniorów w 2019 roku

7 maja 2019 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - maj 2019
9 kwietnia 2019 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - kwiecień 2019
12 marca 2019 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - marzec 2019
19 lutego 2019 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - luty 2019
22 stycznia 2019 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - styczeń 2019

Spotkania Płockiej Rady Seniorów w 2018 roku 

15 stycznia 2018 roku -Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - styczeń
19 luty 2018 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - luty
Marzec 2018 - wyjazdowe posiedzenie Płockiej Rady Seniorów w Stowarzyszeniu Ekonomiczno-Kulturalnym "Ziarno"
5 kwietnia 2018 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - kwiecień
Maj 2018 - udział Płockiej Rady Seniorów w spotkaniu pokoleń z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
19 czerwca 2018 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - czerwiec
9 sierpnia 2018 roku - wyjazd Płockiej Rady Seniorów do Gorzewa
11 września 2018 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - wrzesień
23 października 2018 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - październik
6 listopada 2018 roku - Protokół z posiedzenia Płockiej Rady Seniorów - listopad
Grudzień 2018 - udział Płockiej Rady Seniorów w wydarzeniu pn. "Bieg Mikołaja"

Spotkania Płockiej Rady Seniorów w 2017 roku 

17 listopada 2017 roku - 17.11.2017 - Protokół Płocka Rada Seniorow.
11 października 2017 roku- 11.10.2017 - Protokół Płocka Rada Seniorow.
14 września 2017 roku - 14.09.2017 Protokół Płocka Rada Seniorow
19 lipca 2017 roku - wyjazdowe posiedzenie Rady w Stanicy Harcerskiej ZHP w Gorzewie
16 maja 2017 roku - 16.05.2017 - Protokół Płocka Rada Seniorów
11 kwietnia 2017 roku - 2017-04-11 Protokół Płocka Rada Seniorow
21 marca 2017 roku - 2017-03-21 Protokół Płocka Rada Seniorow
21 lutego 2017 roku - 2017-02-21 Protokół Płocka Rada Seniorow
30 stycznia 2017 roku - 2017-01-30 Protokół Płocka Rada Seniorow

Rada jest organem doradczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących osób powyżej 50 roku życia.

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz, a także wpływ seniorów na sprawy dotyczące całej społeczności Miasta.

Do zadań Płockiej Rady Seniorów należy w szczególności:

  1. Przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań, działań na rzecz osób starszych w Płocku.
  2. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz do zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej.
  3. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji.
  4. Opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących sytuacji osób starszych oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Płocka.
  5. Doradztwo w zakresie spraw osób starszych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych.
  6. Dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.

PŁOCK – SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM

Płock otrzymał wyróżnienie specjalne w konkursie „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” za działania na rzecz seniorów. Nasze miasto zostało wyróżnione za rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej.

Wyróżnienie z rąk senatora Mieczysława Augustyna, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych odebrała w Warszawie Ewa Pietrzak, pełnomocnik Prezydenta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Płockiej Rady Seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych.

Od kilku lat Senat Rzeczypospolitej Polskiej organizuje konkurs dla samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, którego przedmiotem jest wybór najlepszych inicjatyw poprawiających jakość życia seniorów. Jednostki samorządu terytorialnego w ramach konkursu rywalizują o tytuł: „Samorząd przyjazny seniorom”.

Taki tytuł stanowi potwierdzenie, że władze samorządu terytorialnego nie zapominają o potrzebach, tej coraz liczniejszej, części wspólnoty lokalnej, jaką są seniorzy. Tegoroczna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna” koncentrowała się na promowaniu zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych dzięki dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych.