Menu

Płocka Karta Seniora

PŁOCKA KARTA SENIORA

Kartę Seniora może otrzymać każdy płocczanin faktycznie zamieszkujący na terenie miasta, który ukończył 65 lat i dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych.

W celu jej otrzymania należy złożyć wniosek w Referacie Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ul. Misjonarska 22) lub w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej), bądź w Punkcie Obsługi Mieszkańca na ul. Miodowej okazując jednocześnie dowód tożsamości.

Aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień każdy z seniorów otrzyma przy odbiorze karty.

Karta jest ważna siedem lat.

PRZEDSIĘBIORCY I INSTYTUCJE HONORUJĄCY PŁOCKĄ KARTĘ SENIORA


Regulamin – Karta Seniora

Wniosek o wydanie Płockiej Karty Seniora

Pełnomocnictwo szczególne do odbioru Karty


UCHWAŁA NR 604/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu „Karta Seniora”

Zarządzenie Nr 411/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3911/2018 Prezydent a Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora”

Zarządzenie Nr 4266/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3911/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora”

Zarządzenie Nr 3911/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora”

Zarządzenie nr 270/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora”

Zarządzenie Nr 4236/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora”

Zarządzenie Nr 4205/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wydania regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora”