Menu

Miejsca Przyjazne Seniorom

LISTA MIEJSC PRZYJAZNYCH SENIOROM


„MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM”

8 maja 2013 roku w Auli Urzędu Miasta Płocka miał miejsce finał I edycji akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”, której celem jest poprawa sytuacji społecznej osób starszych oraz budowania pozytywnego wizerunku seniora. Organizatorami akcji są Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz Płocka Rada Seniorów.


INFORMACJI NA TEMAT AKCJI „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM” MOŻNA UZYSKAĆ

W SIEDZIBIE CENTRUM DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w PŁOCKU,

ul. MISJONARSKA 22 LUB POD NUMEREM TELEFONU: 24 366 77 11.


Głównym celem akcji jest promowanie miejsc i instytucji kulturalnych, usługowych, edukacyjnych i innych, w których płoccy seniorzy będą czuć się miło i swobodnie.

Miejsca te mają odpowiadać potrzebom mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury, oferowanie produktów, usług oraz zniżek specjalnie adresowanych do płockich seniorów.

Wybrane miejsca uzyskają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i zostaną oznaczone znakiem graficznym informującym o wyróżnieniu.

http://plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,2494,1,1.html

Regulamin Akcji „Miejsce przyjazne seniorom”

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

Portal internetowy Seniora:  http://senior.gov.pl/

Prawa Seniora: http://prawa-seniora.wieszjak.pl/

Portal internetowy senior.pl: http://www.senior.pl/

Portal internetowy dlaemeryta.pl: http://dlaemeryta.pl/

Portal internetowy bycseniorem.pl: http://www.bycseniorem.pl/

Intersenior – gazeta internetowa dla seniora: http://www.intersenior.pl/

Zdaniem Seniora http://www.zdaniemseniora.pl/

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”http://www.uniwersytet3w-plock.pl/

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku:  http://sutwplock.pl/

Uniwersytety Trzeciego Wieku: http://www.utw.pl/

Portal kulturalny „50+”: http://kulturaviva.pl/pl/strona-glowna/

Generacja – kwartalnik środowisk osób starszych: http://orzysz.org.pl/msal/generacja.html

Portal „Modna Seniorka”: http://www.modnaseniorka.pl/


Projekty i kampanie 50+:

Program „Seniorzy w Akcji”: http://www.seniorzywakcji.pl/

Dojrzałość w sieci: http://dojrzaloscwsieci.pl/

Projekty dla seniorów Grundtvig: http://www.grundtvig.org.pl/

Zysk z dojrzałości: http://www.zysk50plus.pl/


Zdrowie:

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne: http://www.gerontologia.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków: http://www.diabetyk.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu: http://www.psps.pl/

Choroba Alzheimera: http://www.chorobaalzheimera.pl/

Rzecznik Praw Obywatelskich: Prawa Człowieka – Poradnik dla osób starszych.