Menu

KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO

Komisje Dialogu Obywatelskiego – kontakt

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Pomocy społecznej
koordynator: Grażyna Cieślik
kontakt: g.cieslik@org.plock.pl

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i profilaktyki uzależnień
koordynator: Agnieszka Łapacz
kontakt: tygrysek1286@wp.pl

Płocka Rada Sportu
koordynator: Wojciech Majchrzak
kontakt: plockiszs@plocman.pl

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury
koordynator: Mariusz Pogonowski
kontakt: pogonowski@plockteatr.pl

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Infrastrukturalnych
koordynator: Marzena Kapuścińska
kontakt: koordynator@plock.eu

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Edukacji
koordynator: Bożena Musiał
kontakt: twpplock@wp.pl

Zespół Tematyczny ds.  Turystyki
koordynator: Iwona Krajewska
kontakt: i.krajewska@turystykaplock.eu

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Organizacji katolickich i wyznaniowych
koordynator: Bożena Wątkowska
kontakt: bwatkowska@op.pl

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt
koordynator: Marta Krasuska
kontakt: m.krasuska@vp.pl