Menu

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Pomocy społecznej

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Pomocy Społecznej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 14 kwietnia br. o godzinie 14:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

TEMATYKA POSIEDZENIA:

-sytuacja osób niepełnosprawnych w mieście Płocku, pod kątem zatrudniania osób niepełnosprawnych


Skład Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Pomocy Społecznej:
– Bank Żywności w Płocku Związek Stowarzyszeń
– Caritas Diecezji Płockiej
– Fundacja To-Tam-To
– Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Między Ludźmi”
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski
– Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku

Przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Pomocy Społecznej jest Pani Grażyna Cieślik z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku.

W dniu 17 marca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Pomocy Społecznej, na którym została wybrana Przewodnicząca Komisji, został również przyjęty Plan pracy Komisji na 2016 rok – do ściągnięcia


Szanowni Państwo,
Zapraszamy na posiedzenie Zespołu Tematycznego ds. Pomocy Społecznej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 17 marca br. o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.

TEMATYKA POSIEDZENIA:
1. Program współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok – dyskusja na temat priorytetowych zadań publicznych oraz formy współpracy i planowane działania
2. Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych 2016 – udział organizacji pozarządowych
3. Wybór władz obu Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz przygotowanie planów pracy Komisji na 2016 r. związany ze zmianą formuły funkcjonowania zespołów tematycznych i zmianą ich nazwy na Komisje Dialogu Obywatelskiego.
4. Wieloletni program rozwoju współpracy Gminy Miasto Płock i organizacji pozarządowych na lata 2016-2020 – konsultacje społeczne.

Bardzo liczymy na Państwa obecność